MÜŞTERİ HİZMETLERİ Bu form aracılığıyla Eskidji Bazaar hakkında görüş, öneri, şikayet ve teşekkürlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
 Adınız Soyadınız
 Telefon Numaranız
 E-posta Adresiniz
 Aranma Seçeneğiniz
 Mesajınızın Türü
 Alışveriş Yaptığınız Stant
 Mesajınız

Onay Kodu         
WEB SİTESİ ÜYELİK GENEL SÖZLEŞMESİ

www.eskidjibazaar.com WEB SİTESİ ÜYELİK GENEL SÖZLEŞMESİ
I- KONU ve UYARI
1- İşbu sözleşmede sizin, Eskidji Çarşı İşletmeleri A.Ş’ nin www.eskidjibazaar.com adresli web sitesini üye sıfatıyla kullanabilme, işlem yapabilme şartları yer almaktadır. Lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyun. Web sitesindeki Alt Portalındaki faaliyetlere katılmak isteyerek ve kullanarak, bu hükümleri tadil etmeksizin, kısıtlamaksızın ya da kalifiye etmeksizin aynen bağlı olduğunuzu kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Eskidji bu sayfayı güncelleyerek, herhangi bir zamanda yalnızca kendi takdiriyle şartları tadil ya da revize eder. Herhangi böyle bir tadilat ya da revizyonla bağlanırsınız bu nedenle şartları gözden geçirmek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret edin.
II- ESKİDJİ”NİN MAHREMİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Eskidji müşterilerinin kişisel verilerinin mahremiyetini ve bilgilerinin korumasını son derece önemli kabul etmektedir. Hizmetlerin kullanımında kişisel bilgileri verme konusunda katılımcıların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için aşağıda kişisel bilgileri toplama ve kullanma ile ilgili uygulamalara ilişkin taahhütler yer almaktadır.

1. Üye yaklaşan müzayedelerin, satış etkinliklerin ve diğer hizmetlerin kendisine bildirilmesini reddetmedikçe, yalnızca üyeye mal veya hizmet göndermek ya da teklif vermek/satın almak olanağını sağlamak için, Eskidji kişisel bilgileri toplayacak, kaydedecek, depolayacak ve kullanacaktır.
2. Eskidji bu kişisel bilgileri, çözüm ortakları hariç hiç kimse ve kuruluşla paylaşmayacaktır.
Elektronik posta adresleri hiçbir gerekçe ile başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır.
Ancak kişisel işlemleri yapmak ya da iletişim kurmak için Eskidji temsilcileri ya da müteahhitleriyle paylaşılması gerekebilir. Bu hallerde de bilgilerin gizliliklerinin korunmaları esas olup, Eskidji için verdikleri hizmetleri yerine getirme amacı dışında bu bilgilerin herhangi bir başka amaçla kullanmamaları Eskidji sorumluluğundadır.

3. Her türlü kişisel bilgi sadece Eskidji çalışanlarının erişebildikleri bir veritabanında güvenle saklanacaktır. Eskidji, çalışanlarının da Eskidji sunucularındaki kişisel bilgilere kendi fonksiyonlarını yerine getirmeleri ile sınırlı erişimlerini sağlamak için gerekli idari önlemler alınmıştır. Eskidji çalışanlarının tamamının gizlilik anlaşması imzalaması şirket istihdam politikası şartlarındandır.

4. Üyenin kişisel bilgilerini içeren sunucu izinsiz fiziki ve elektronik erişimin her ikisinden de korunmaktadır. Önlemler elektronik bir güvenlik duvarını ve virüs taramasını, güvenlik yamalarının yüklenmesini, çalışan eğitimini, güvenlik denetimlerini ve veri koruma tavrını sürekli geliştirmek için tasarlanan diğer adımları kapsayan muhtelif koruma önlemlerini içermektedir. Sunucu doğrudan internet”e bağlı değildir ve veriler bu nedenle yalnız yetkili bilgisayarlarda mevcuttur.

5. Eskidji Web Sitesi üzerinden kredi kartı numaraları ve muhasebe bilgileri gibi bazı hassas bilgileri kapsayan işlemler için Eskidji bu bilgilerin edinilmesini önlemek üzere şifreleme/kodlamayla ileti gönderimini ve depolama protokollerini kullanmaktadır. Eskidji kredi/ödemelere ilişkin kart bilgilerini, şifrelerini Internet üzerinden Eskidji’ye gönderilmesinden önce otomatik olarak kodlara dönüştürüleceğini taahhüt eder.

6. Mahkemelerin veya diğer yasal mercilerin talepleri uyarınca bilgi paylaşımı gizlilik taahhütlerinin istisnasını oluşturur.

III- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Üye Eskidji tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla www.eskidjibazaar.com sitesinin “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamak, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılmasını temin etmek, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutarak saklanmasını sağlamak, sorumluluğundadır. Kullanıcı “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin ve Eskidji”nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

Eskidji’nin Web Sitesindeki kullanıcı kayıt sürecinin tamamlaması üzerine kullanıcıya bir “şifre” ve/veya “hesap” veya “kullanıcı adı” ataması ya da “dijital imza” tesis edilecektir. Bu şifrenin, dijital imzanın ve hesabın gizliliğini muhafaza etmekten üye sorumludur ve şifresi, dijital imzası ya da hesabı veya kullanıcı adı altında meydana gelen bütün faaliyetlerden tamamen bunların sahibi kullanıcı sorumlu olur.

Kullanıcı, şifre, dijital imza ya da hesabını / kullanıcı adı’nın herhangi bir izinsiz kullanımını veya herhangi bir diğer güvenlik ihlalini derhal Eskidji”ye bildirmek zorundadır ve oturumun sonunda hesabından çıktığından emin olmalıdır. Eskidji üyenin bu maddedeki hususlara uymaktaki başarısızlığından doğan herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır.
IV- ESKİDJİ”NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Eskidji II. başlık altında yer alan Gizlilik ve Güven taahhütlerini burada da tekrarlar.
2. Eskidji, www.eskidjibazaar.com ‘da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üye de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Eskidji, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

3. Üyeler Eskidji’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Eskidji tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde Eskidji tarafından yapılabilir. Eskidji tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
4. Eskidji, üyeye site üzerinden Eskidji’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmışlardır. Hiçbir şekilde o web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkına Eskidji’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5. Eskidji, üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
6. Eskidji, üyelerin işbu üyelik Genel Sözleşmesi’ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üye, fesih sebebiyle, Eskidji’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.
a) Reşit olmamak, kısıtlı olmak, yanlış bilgiler vermek,
b) Herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak,
c) Oluşturulmuş şifre, ad, hesap vb. gibi dataları başkasına devretmek veya kullanıma açmak,
d) Herhangi bir biçimde üçüncü kişilerin haklarına tecavüz etmek ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmak,

V. DİĞER HÜKÜMLER
1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

2. Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Eskidji’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, makrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Eskidji’yi yemin teklifinden ber”i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler ve ekler (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır.) Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?
MÜŞTERİ HİZMETLERİ İletmek istediğiniz her türlü istek, öneri ve şikayet için tıklayın.
İLETİŞİM İletişim bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
ÇARŞILAR HAKKINDA Stant Kiralama bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
SIKÇA SORULAN SORULAR Aklınıza takılan soruların cevapları için tıklayın.
SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?
MÜŞTERİ HİZMETLERİ İletmek istediğiniz her türlü istek, öneri ve şikayet için tıklayın.
İLETİŞİM İletişim bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
ÇARŞILAR HAKKINDA Stant Kiralama bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayın.
SIKÇA SORULAN SORULAR Aklınıza takılan soruların cevapları için tıklayın.